Wat is duurzaam ondernemen? – 10 tips om duurzaam te ondernemen

Duurzaam ondernemen, ook bekend als maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), is geen trend meer – het is een essentiële strategie geworden voor bedrijven die hun positieve impact op de wereld willen maximaliseren en tegelijkertijd financieel succes willen behouden.

De kern van duurzaam ondernemen ligt in de zogenaamde “triple-P-benadering”: Profit, People en Planet. Laten we eens nader kijken naar elk van deze drie componenten:


Profit (Winst)

Het doel van elke onderneming is om winst te maken. Maar in de context van duurzaam ondernemen gaat het niet alleen om directe economische winst voor de onderneming. Het gaat ook om het genereren van economische waarde voor de samenleving als geheel, door middel van jobcreatie, bijdragen aan de lokale economie, en het ontwikkelen van een duurzaam bedrijfsmodel dat op lange termijn winstgevend kan zijn.

People (Mensen)

De ‘People’-component van de triple-P-benadering heeft betrekking op de impact van een bedrijf op mensen – zowel intern (medewerkers) als extern (klanten, leveranciers, en de bredere gemeenschap). Duurzaam ondernemen betekent het waarborgen van respectvolle en veilige arbeidsomstandigheden, het bevorderen van diversiteit en inclusie, en het handhaven van eerlijke handelspraktijken.

Planet (Planeet)

Last but not least, ‘Planet’ verwijst naar de ecologische impact van de onderneming. Duurzaam ondernemen omvat het streven naar milieuvriendelijke praktijken, zoals het minimaliseren van afval en uitstoot, het bevorderen van duurzame grondstoffengebruik, en het verminderen van het energieverbruik.

Het doel van duurzaam ondernemen is om een evenwicht te vinden tussen deze drie componenten, om zo een duurzaam bedrijfsmodel te creëren dat niet alleen winstgevend is, maar ook een positieve impact heeft op mens en milieu.

Bedrijven die duurzaam ondernemen, kunnen op deze manier een concurrentievoordeel behalen. Ze kunnen aantrekkelijker zijn voor consumenten die bewust willen consumeren, voor werknemers die willen werken voor een bedrijf dat hun waarden deelt, en voor investeerders die steeds meer waarde hechten aan milieu-, sociale en governance-factoren (ESG) in hun beleggingsbeslissingen.

Het pad naar duurzaam ondernemen kan uitdagend zijn, maar de potentiële beloningen – zowel financieel als in termen van de bredere impact – maken de inspanningen de moeite waard. In een wereld die steeds bewuster wordt van de impact van bedrijven op onze planeet en haar bewoners, kan duurzaam ondernemen de sleutel zijn tot langdurig succes.


Waarom is duurzaam ondernemen goed?

Er zijn tal van redenen waarom bedrijven zouden moeten overwegen om duurzaam te ondernemen. Hier zijn enkele van de meest overtuigende argumenten:

 1. Langdurig bedrijfssucces: Duurzaam ondernemen kan bijdragen aan de levensduur van een bedrijf. Door rekening te houden met milieu-, sociale en economische aspecten, kunnen bedrijven toekomstbestendig worden en beter bestand zijn tegen veranderingen en crises.
 2. Reputatie en merkwaarde: Bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid kunnen een positief merkimago opbouwen en hun reputatie versterken. Dit kan hen helpen bij het aantrekken en behouden van klanten, evenals bij het aantrekken van investeringen.
 3. Aantrekken en behouden van werknemers: Veel werknemers, vooral jongere generaties, willen werken voor bedrijven die hun waarden delen. Duurzaam ondernemen kan dus een cruciale rol spelen bij het aantrekken en behouden van talent.
 4. Regelgeving en beleid: Overheden over de hele wereld implementeren steeds strengere milieuregelgevingen. Bedrijven die al duurzaamheidspraktijken hebben geïmplementeerd, zullen beter voorbereid zijn om aan deze eisen te voldoen.
 5. Kostenbesparingen: Duurzaamheid kan ook leiden tot kostenbesparingen op de lange termijn. Het verminderen van energieverbruik en afvalproductie, of het verbeteren van de efficiëntie van de productieprocessen kan leiden tot aanzienlijke besparingen.
 6. Klantentevredenheid: Consumenten worden steeds bewuster van de impact van hun aankopen op de wereld. Bedrijven die duurzaam ondernemen kunnen aantrekkelijker zijn voor deze consumenten, wat kan leiden tot verhoogde klantentevredenheid en loyaliteit.
 7. Investeerdersaantrekking: Duurzaam ondernemen wordt ook steeds belangrijker voor investeerders. Steeds meer investeerders kijken naar de duurzaamheidsprestaties van bedrijven bij het maken van investeringsbeslissingen.

Duurzaam ondernemen is dus niet alleen goed voor de planeet en de samenleving, maar kan ook een aanzienlijk concurrentievoordeel opleveren en bijdragen aan het succes van een bedrijf op de lange termijn.


Hoe kun je beginnen met duurzaam ondernemen?

Beginnen met duurzaam ondernemen kan een ontmoedigende taak lijken, maar met een beetje planning en strategisch denken, kan elke onderneming duurzame praktijken in hun bedrijfsvoering implementeren. Hier zijn tien tips om te beginnen:

 1. Stel duurzame doelen: Begin met het vaststellen van meetbare en specifieke duurzaamheidsdoelen voor je bedrijf. Dit kan gaan om het verminderen van energieverbruik, het verminderen van afval, of het verbeteren van arbeidsomstandigheden.
 2. Maak een duurzaamheidsplan: Een gedetailleerd plan helpt bij het realiseren van je doelen. In dit plan staan de stappen die je gaat nemen, wie verantwoordelijk is voor elke stap en wanneer deze moet worden voltooid.
 3. Betrokkenheid van het management: Het is belangrijk dat het senior management betrokken is bij en ondersteuning biedt voor duurzaamheidsinspanningen. Zij kunnen zorgen voor de benodigde middelen en kunnen het belang van duurzaamheid binnen de organisatie benadrukken.
 4. Duurzame inkoop: Overweeg om waar mogelijk duurzaam geproduceerde goederen en diensten in te kopen. Dit kan betekenen dat u kiest voor leveranciers die milieu- en sociaal verantwoord zijn.
 5. Reduceer, hergebruik, recycle: Implementeer afvalbeheerpraktijken die gericht zijn op het minimaliseren van afvalproductie, het hergebruiken van materialen waar mogelijk en het recyclen van onvermijdelijk afval.
 6. Energie-efficiëntie: Probeer je energieverbruik te verminderen door energie-efficiënte apparatuur en technologieën te gebruiken. Dit kan variëren van LED-verlichting tot geavanceerde HVAC-systemen.
 7. Educatie en training: Zorg ervoor dat je medewerkers op de hoogte zijn van de duurzaamheidsdoelstellingen en -praktijken van het bedrijf. Regelmatige training kan helpen om duurzaam gedrag te bevorderen.
 8. Betrek de gemeenschap: Maak een verbinding met je lokale gemeenschap door samen te werken met lokale organisaties of door initiatieven te ondersteunen die zich richten op duurzaamheid.
 9. Wees transparant: Communiceer openlijk over je duurzaamheidsinspanningen. Dit kan via je website, sociale media, of in je jaarverslag. Dit kan vertrouwen opbouwen bij klanten en andere stakeholders.
 10. Blijf evalueren en verbeteren: Duurzaamheid is een doorlopend proces. Zorg ervoor dat je regelmatig je doelen en prestaties evalueert en maak aanpassingen waar nodig om continue verbetering te waarborgen.

Veelgestelde vragen (FAQ) over duurzaam ondernemen

Wat is duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen houdt in dat een bedrijf zijn activiteiten op een manier uitvoert die zowel economisch levensvatbaar als gunstig is voor de samenleving en het milieu. Het betekent rekening houden met de drie P’s: People (mensen), Planet (planeet) en Profit (winst).

Waarom is duurzaam ondernemen belangrijk?

Duurzaam ondernemen is belangrijk omdat het bedrijven helpt om op de lange termijn te overleven en te gedijen. Het draagt bij aan een positief bedrijfsimago, trekt en behoudt talent, helpt bedrijven om te voldoen aan regelgeving en beleid, kan leiden tot kostenbesparingen, verbetert de klantentevredenheid en kan investeerders aantrekken.

Hoe kan een bedrijf beginnen met duurzaam ondernemen?

Bedrijven kunnen beginnen met duurzaam ondernemen door eerst een duurzaamheidsstrategie op te stellen. Dit kan omvatten: het identificeren van de belangrijkste milieueffecten van hun activiteiten, het stellen van meetbare doelen voor het verminderen van deze effecten, het opstellen van actieplannen om deze doelen te bereiken, en het regelmatig beoordelen en bijstellen van deze plannen.

Zijn er normen voor duurzaam ondernemen?

Ja, er zijn verschillende internationale normen en richtlijnen die bedrijven kunnen helpen bij het implementeren van duurzaam ondernemen, zoals de Global Reporting Initiative (GRI), de Sustainability Accounting Standards Board (SASB), en de International Organization for Standardization (ISO) normen.

Wat zijn de uitdagingen van duurzaam ondernemen?

Enkele van de uitdagingen van duurzaam ondernemen kunnen zijn: het vinden van de balans tussen economische winst en ecologische en sociale verantwoordelijkheden, het verkrijgen van voldoende financiering voor duurzaamheidsinitiatieven, het aantonen van de zakelijke waarde van duurzaamheid aan stakeholders, en het implementeren van duurzaamheidsmaatregelen op een consistente en systematische manier.

Wat zijn de voordelen van duurzaam ondernemen voor het milieu?

Duurzaam ondernemen kan verschillende positieve effecten hebben op het milieu, waaronder het verminderen van afvalproductie, het verminderen van het energieverbruik, het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het beschermen van biodiversiteit, en het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Was dit artikel behulpzaam?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *